Assembly Rotary Machine

Assembly-Rotary-Machine

Assembly Rotary Machine : เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ – แกนทองเหลือง – แหวนทองเหลือง – ไนล่อน – โอริง