ไอศกรีมบรรจุหลอด

icecreamtube

ไอศกรีมหวานเย็นบรรจุหลอด – บรรจุหลอดใส ตีเกลียว 2 สี – ความเร็ว 120 หลอดต่อนาที